TAČR Projekt TD020121 „Publikace dat statistických ročenek ve standardu otevřených dat“ je spolufinancován Technologickou agenturou ČR.
Veřejná správa má k dispozici velký objem statistických dat, která mohou být prospěšná řadě orgánů státní správy, či samosprávy i soukromým společnostem při plánování jejich aktivit. Tato data však často nejsou publikována ve formátu, který by umožnil jejich snadné zpracování. Dále jsou tato data často publikována izolovaně bez vzájemných propojení. Hlavním cílem tohoto TAČR projektu je vytvořit typový postup a IT architekturu pro publikaci statistických dat v podobě otevřených propojitelných dat a tento postup ověřit na projektu publikace dat důchodové statistiky ČSSZ. Uvedená webová aplikace demonstruje použitelnost transformovaných dat statistických ročenek z oblasti důchodového pojištění za roky 2008 až 2012 pro vytváření interaktivních výstupů. Souběžně jsou data důchodových statistik ČSSZ dostupná i přes webovou službu s URL http://opendata.vse.cz:8890/sparql. Webová služba umožňuje dotazování nad daty pomocí dotazovacího jazyka SPARQL.

Informace a návody

Návod ke statistice důchodů
Vysvětlení vybraných pojmů v datech z jiných zdrojů

Mapové vizualizace

Míra nezaměstnanosti v okresech (ČSÚ) s porovnáním procenta předčasných důchodů (ČSSZ) v populaci za období 2009-2012   zobrazit
Poměr počtu osob pobírajících starobní důchod v okrese (ČSSZ) a počtu míst v domovech pro seniory (ČSÚ)   zobrazit
Průměrná výše sólo starobních důchodů S-Celkem (ČSSZ)   zobrazit