TAČR Projekt TD020121 „Publikace dat statistických ročenek ve standardu otevřených dat“ je spolufinancován Technologickou agenturou ČR.
Veřejná správa má k dispozici velký objem statistických dat, která mohou být prospěšná řadě orgánů státní správy, či samosprávy i soukromým společnostem při plánování jejich aktivit. Tato data však často nejsou publikována ve formátu, který by umožnil jejich snadné zpracování. Dále jsou tato data často publikována izolovaně bez vzájemných propojení. Hlavním cílem tohoto TAČR projektu je vytvořit typový postup a IT architekturu pro publikaci statistických dat v podobě otevřených propojitelných dat a tento postup ověřit na projektu publikace dat důchodové statistiky ČSSZ. Uvedená webová aplikace demonstruje použitelnost transformovaných dat statistických ročenek z oblasti důchodového pojištění za roky 2008 až 2012 pro vytváření interaktivních výstupů. Souběžně jsou data důchodových statistik ČSSZ dostupná i přes webovou službu s URL http://opendata.vse.cz:8890/sparql. Webová služba umožňuje dotazování nad daty pomocí dotazovacího jazyka SPARQL.

Informace a návody

Návod ke statistice důchodů
Vysvětlení vybraných pojmů v datech z jiných zdrojů

Vizualizace vybraných ukazatelů

Poměr počtu sirotčích důchodů (ČSSZ) k populaci (ČSÚ) dle pohlaví v okrese   zobrazit
Poměr počtu sirotčích důchodů (ČSSZ) k populaci (ČSÚ) v okrese   zobrazit
Poměr počtu starobních důchodců (ČSSZ) a míst v domovech pro seniory (ČSÚ) dle okresů   zobrazit
Počet poživatelů důchodu v jednotlivých krajích dle druhu důchodu (ČSSZ)   zobrazit
Procento poživatelů sólo starobního nebo invalidního důchodu (ČSSZ) v populaci (ČSÚ) ve věkových skupinách   zobrazit
Průměrná výše starobního důchodu (ČSSZ) a standardizovaná úmrtnost mužů a žen (ČSÚ) v okrese   zobrazit
Průměrný starobní důchod (ČSSZ) a průměrná mzda (ČSÚ) v krajích   zobrazit

Data ze statistických ročenek ČSSZ z oblasti důchodového pojištění

Název datové kostkyCSV
Celkový počet důchodců v krajích a okresech České republiky 
- počet důchodců
- průměrná výše důchodu
- průměrný věk
Celkový počet důchodců v krajích České republiky 
- počet důchodců
- průměrná výše důchodu
- průměrný věk
Celkový počet důchodců, průměrná výše důchodu a průměrný věk důchodců v České republice 
- počet důchodců
- průměrná výše důchodu
- průměrný věk
Důchody a důchodci v České republice - různé statistiky 
- počet důchodců
- počet důchodců pobírajících sólo starobní důchod
- počet duchodů
- průměrná výše důchodu
- průměrná výše důchodu vyplácená důchodcům
- průměrná výše sólo vyplácených starobních důchodů
Měsíční výše důchodů
Počet důchodců v České republice
Počet nově přiznaných důchodů v České republice
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle osobního vyměřovacího základu
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle věkové kategorie
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice
Počet obyvatel v krajích České republiky
Počet obyvatel ve věkových skupinách
Počet vyplacených důchodů v České republice
Počet vyplacených důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu
Počet vyplacených důchodů v České republice dle věkové kategorie
Počet vyplácených invalidních důchodů v České republice
Počet vyplácených předčasných starobních důchodů, výdaje na předčasné starobní důchody v České republice 
- počet duchodů
- výdaje na důchody v tis. Kč
Počet zaniklých důchodů v České republice
Průměrná délka pobírání starobního důchodu
Průměrná výše důchodu v České republice
Průměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v České republice
Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v České republice
Průměrný věk důchodce v České republice
Průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republice
Relativní rozložení populace
Srovnání počtu obyvatel ve věkových skupinách
Výdaje na důchody
Výdaje na důchody od roku 1996
Výdaje na starobní důchody v České republice

Data z jiných zdrojů (ČSÚ)

Název datové kostkyCSV
Datová kostka obsahující demografická data o regionech České republiky
Datová kostka obsahující statistická data o zařízeních sociálních služeb a domů s pečovatelskou službou 
- Počet azylových domů v daném okrese ke konci daného roku.
- Počet domovů pro důchodce v daném okrese ke konci daného roku.
- Počet domovů pro osoby se zdravotním postižením v daném okrese ke konci daného roku.
- Počet domů s pečovatelskou službou v daném okrese ke konci daného roku.
- Počet míst v azylových domech v daném okrese ke konci daného roku.
- Počet míst v domech s pečovatelskou službou v daném okrese ke konci daného roku.
- Počet míst v domovech pro důchodce v daném okrese ke konci daného roku.
- Počet míst v domovech pro osoby se zdravotním postižením v daném okrese ke konci daného roku.
- Počet míst v sociálních zařízeních v daném okrese ke konci daného roku.
- Počet sociálních zařízení v daném okrese ke konci daného roku.
Datová kostka s průměrnou mzdou v krajích České republiky 
- medián mzdy
- průměrná mzda
Datová kostka se standardizovanou úmrtností v regionech České republiky
Datová kostka se statistikou míry registrované nezaměstnanosti v regionech České republiky 
- míra registrované nezaměstnanosti
- počet uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti
- počet uchazečů v rekvalifikaci
Datová kostka se statistikou neumístěných uchazečů o zaměstnání a mírou nezaměstnanosti v regionech České republiky 
- dosažitelní neumístění uchazeči o zaměstnání
- neumístění uchazeči o zaměstnání
- počet volných míst
- podíl nezaměstnaných
Datová kostka se statistikou neumístěných uchazečů o zaměstnání v regionech České republiky 
- dosažitelní neumístění uchazeči o zaměstnání
- dosažitelní neumístění uchazeči o zaměstnání (absolventi škol a mladiství)
- neumístění uchazeči o zaměstnání
- neumístění uchazeči o zaměstnání (absolventi škol a mladiství)
- neumístění uchazeči o zaměstnání (občané se zdravotním postižením)
Datová kostka se zemřelými dle vybraných příčin úmrtí v regionech České republiky 
- zemřelí na nemoci dýchací soustavy
- zemřelí na nemoci oběhové soustavy
- zemřelí na novotvary
- zemřelí na vnější příčiny