Otevřená data na VŠE

Pracovníci Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze patří mezi přední odborníky v České republice na problematiku otevřených a propojitelných dat a podílejí se na řadě výzkumných i praktických projektů v této oblasti jak v ČR, tak i v zahraničí.

V roce 2013 Fakulta informatiky a statistiky založila společně s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Fondem Otakara Motejla odborné Fórum pro otevřená data, jehož hlavní náplní je:

Otevřená a propojitelná data jsou jedním ze současných trendů v publikaci dat v prostředí internetu. Zejména v oblasti veřejné správy je přístup otevřených dat často uplatňován jako způsob, kterým orgány veřejné správy zpřístupňují občanům a dalším zájemcům data k dalšímu využití. V rámci Evropské unie je pak poskytování informací veřejného sektoru k dalšímu využití upraveno směrnicí 2003/98/ES o opakovaném využití informací veřejného sektoru ve znění směrnice 2013/37/EU.

V souladu s definicí v Open Data Handbook otevřená data představují data zveřejněná na internetu, která může kdokoli volně používat pro libovolné účely a dále je šířit, pokud při využití a šíření bude uveden původce dat a pokud i ostatní uživatelé budou mít stejná oprávnění daty nakládat (tj. šířením nedojde k omezení těchto práv například tím, že by uživatel dále šířící otevřená data omezil jejich užití pouze na nekomerční účely).

Dle Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR by otevřená data měla být:

  1. úplná,
  2. primární (původní),
  3. zveřejněná bez zbytečného odkladu,
  4. snadno dostupná,
  5. strojově čitelná,
  6. neomezující přístup,
  7. používající standardy s volně dostupnou specifikací (otevřené standardy),
  8. zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat (licence) s minimem omezení,
  9. stále dostupná,
  10. dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů na jejich získání.