Creating Knowledge out of Interlinked Data (LOD2)

Název projektu Shared Creating Knowledge out of Interlinked Data (LOD2)
Akronym projektu LOD2
Číslo projektu GA no. 257943
Řešitel doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Doba trvání 09/2010 - 08/2014
Poskytovatel dotace EU FP7 ICT
Klíčová slova Otevřená propojitelná data, informace veřejného sektoru, veřejné zakázky, integrovaný projekt

Popis projektu

LOD2 byl integrovaný projekt řešený konsorciem 15 partnerů: univerzit, výzkumných institutů, neziskových organizací i firem. Vysoká škola ekonomická v Praze v projektu působila zároveň jako technologický partner se zkušenostmi v oblasti sémantického webu a propojených dat ("linked data") i jako realizátor případu užití propojených dat v oblasti veřejných zakázek. V rámci týmu VŠE působili i technologičtí experti z dalších pracovišť sdružených v iniciativě OpenData.cz (MFF UK, FIT ČVUT). Projekt byl ukončen závěrečnou oponenturou, v rámci které obdržel hodnocení "Excellent Progress" (tj. nejvyšší možné).

Cíle projektu

Hlavní výstupy projektu LOD2 lze zařadit do dvou kategorií:

  1. obecné softwarové nástroje pro podporu celého životního cyklu propojených dat: extrakci, čištění a transformace, propojování, dotazování atd.; většina nástrojů byla integrována do tzv. Linked Data Stack;
  2. specifické nástroje, data a výsledky nad nimi, vzniklé v kontextu případů užití: média a publikování, podniková data, veřejnosprávní data, a veřejné zakázky (jako samostatně řešený případ).

V doméně veřejných zakázek byly provedeny rozsáhlé experimenty s extrakcí, transformací a propojováním dat z "procurement" serverů (Věstník veřejných zakázek ČR, Tenders Electronic Daily) a vyvinuta prototypová aplikace pro párování nabídky a poptávky na trhu veřejných zakázek, umožňující anotovat oznámení o zakázce prvky komplexních datových modelů (ontologií) původně vyvinutých pro oblast elektronického obchodu.

Vybrané publikace

Mynarz J., Svátek V., Di Noia T.: Matchmaking Public Procurement Linked Open Data. In: OTM Conferences 2015, Springer LNCS 9415, 405-422

Svátek V., Kompuš P., Dudáš M., Nečaský M., Klímek J.: Procurement notice enrichment using product ontologies. In: SEMANTiCS 2015, ACM, 200-203.

Svátek V., Mynarz J., Wecel K., Klímek J., Knap T., Necaský M.: Linked Open Data for Public Procurement. In: Linked Open Data 2014, Springer LNCS 8761, 196-213, plný text knihy je otevřeně přístupný

Nečaský M., Klímek J., Mynarz J., Knap T., Svátek V., Stárka J.: Linked data support for filing public contracts. J. Computers in Industry, Elsevier, Volume 65, Issue 5, June 2014, 862–877.