OpenBudgets.eu

Název projektu Financial Transparency Platform for the Public Sector (OpenBudgets.eu)
Akronym projektu OpenBudgets.eu
Číslo projektu GA no. 645833
Řešitel doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Doba trvání 05/2015 - 10/2017
Poskytovatel dotace EU H2020 INSO
Klíčová slova Otevřená propojitelná data, veřejné rozpočty, transparentnost, inovační akce

Popis projektu

OpenBudgets.eu je projekt typu "inovační akce" řešený konsorciem devíti partnerů: univerzit, výzkumných institutů, neziskových organizací i firem. Vysoká škola ekonomická v Praze se projektu účastní zejména jako technologický partner zaměřený na datové modelování propojitelných dat ("linked data") a datovou analytiku. V rámci týmu VŠE působí vedle odborníků na propojitelná data i specialisté z domény veřejných rozpočtů a ekonomické statistiky, ale i technologičtí experti z dalších pracovišť sdružených v iniciativě OpenData.cz (MFF UK, FIT ČVUT).

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření open-source softwarové platformy pro podporu transparentnosti veřejných rozpočtů. Nezbytnými komponentami platformy bude:

  1. sémantický datový model založený na datovém slovníku DataCube;
  2. knihovny nástrojů pro vizualizace dat, dolování z dat a komparativní analýzy;
  3. rozhraní umožňující zpětnou vazbu a aktivní participaci uživatelů - občanských aktivistů.

Tři pilotní scénáře využití platformy jsou zacílené na datovou žurnalistiku, na sledování transparentnosti nakládání se strukturálními fondy a na participatorní rozpočtování.