Shared Standards for Open Data and Public Sector Information (SharePSI 2.0)

Název projektu Shared Standards for Open Data and Public Sector Information (SharePSI 2.0)
Akronym projektu SharePSI 2.0
Číslo projektu GA no. 621012
Řešitel Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
Doba trvání 02/2014 - 07/2015
Poskytovatel dotace CIP ICT Policy Support Programme
Klíčová slova Otevřená data, otevřená propojitelná data, informace veřejného sektoru, tematická síť

Popis projektu

SharePSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje 46 subjektů a odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí, akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin subjektů. Česká republika je v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v Praze. Síť je zaměřena na otázky publikace a využití otevřených dat a informací veřejného sektoru. Cílem této sítě je sdružování odborníků v dané oblasti, výměna zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů publikace a využívání informací veřejného sektor a otevřených dat. Členové sítě se setkávají na společných workshopech, jejichž výstupy budou dále postoupeny pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working Group.

Cíle projektu

Projek SharePSI 2.0 má nesledující cíle:

  1. identifikovat nejlepší praktiky a formulovat doporučení v oblasti technických standardů pro otevřená data využitelné státy Evropské Unie;
  2. identifikovat nejlepší praktiky a formulovat doporučení v oblasti technických standardů specificky uplatnitelných při implementaci novelizované PSI směrnice s ohledem na zlepšení harmonizace a interoperability;
  3. zajistit, že dohodnuté standardy a doporučení ohledně technických standardů budou možné v rámci členských států uplatnit v rámci jejich právního řádu a v souladu s místními zvyklostmi;
  4. zajistit, že bude dostatečná pozornost věnována komerčním aspektům poskytování a využívání informací veřejného sektoru, a že budou formulována doporučení pro výpočet mezních nákladů spojených s poskytováním informací veřejného sektoru orgány veřejné správy a pro vybírání poplatků;
  5. promítnou získané zkušenosti do tvorby relevantních technických standardů, aby odpovídaly potřebám členských států, tj. informovat relevantní standardizační orgány o potřebách členských států bez ohledu na to, zda jsou členy tematické sítě, nebo ne.